Lăcrămioara Crețu

Asistent medical generalist

Sufletul ajută trupul și uneori chiar îl ridică de la pământ. Este singura pasăre care-și poartă colivia.

Victor Hugo
Generozitate
Virtute
Meticulozitate
Focusare