Elis Nazim

Recepționeră

Victoria aparține celui perseverent.

Napoleon Bonaparte
Angajament
Dreptate
Inițiativă