Spitalizarea de zi

Atât sistemul medical privat, cât și cel public din România permit internarea pacienților în diverse regimuri, în funcție de necesitățile acestora și de procedurile ori investigațiile ce trebuie efectuate. Astfel, este posibilă spitalizarea de zi sau continuă a unui bolnav. Aceasta se realizează nu doar atunci când el are nevoie de tratament, ci și când sunt necesare analize sau examinări mai ample. În continuare vei afla mai multe despre ce presupune spitalizarea de zi și cum poți beneficia de acest serviciu.

Criteriile de internare pentru spitalizarea de zi sunt:

  • diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu
  • urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore

Spitalizarea de zi reprezintă o metodă sigură și eficientă prin care beneficiezi de serviciile medicale necesare (investigații amănunțite și diagnostic).
Adesea, anumite afecțiuni sau simptome necesită mai multă atenție și nu pot fi tratate la domiciliu sau în ambulatoriu. De aceea, este nevoie ca pacientul să fie spitalizat. Însă, nu întotdeauna este obligatoriu ca acesta să rămână una sau mai multe nopți în spital. În anumite cazuri, el poate părăsi unitatea medicală la finalul zilei sau chiar mai repede, chiar și în condițiile în care a fost întocmită fișa de spitalizare. Spitalizarea de zi reprezintă un tip de internare prin intermediul căreia este acordată asistență medicală pentru maximum 12 ore. Aceasta are loc în timpul zilei, iar sprijinul medical de specialitate, curativ ori de recuperare, poate presupune examinări, investigații si procedee terapeutice, efectuate sub supraveghere medicală. Spitalizarea de zi poate implica servicii de diagnosticare, tratament ori monitorizare a pacienților pe bază de programare, atunci când nu pot fi efectuate în regim ambulatoriu.

Durata spitalizării de zi depinde de complexitatea investigațiilor sau procedurilor medicale necesare fiecărui pacient în parte, însă ea nu poate depăși 12 ore. Limita minimă a internării este stabilită de fiecare instituție medicală în parte. În general, se situează între 2 și 4 ore.

Prețul acestui serviciu diferă de la o instituție medicală la alta. Aceste costuri pot face referire la onorariile medicilor specialiști, chirurgului și anestezistului, vizitele și consultațiile periodice, medicamentele sau produsele medicamentoase prescrise pe perioada în care pacientul primește tratament în regim de spitalizare de zi. De asemenea, pot fi acoperite tratamente recomandate de medicul specialist pe parcursul șederii pacientului în regim de spitalizare de zi. În cazul unei intervenții chirurgicale, pot fi acoperite costurile aferente utilizării sălii de operație și a instrumentelor chirurgicale, costurile de îngrijire în perioada de recuperare postoperatorie, medicamentele și produsele medicamentoase prescrise, precum și consumabilele medicale folosite în sala de operație sau de recuperare pe perioada spitalizării.

Acte necesare pentru spitalizarea de zi

  • Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist. Biletul va fi adresat către specialitatea oftalmologie.
  • Cardul de sănătate sau adeverința de asigurat eliberată de CNAS, care înlocuiește cardul de sănătate și este valabilă 3 luni.
  • Act de identitate.
  • Documente medicale anterioare: analize medicale, scrisori medicale sau bilete de ieșire din spital, planul terapeutic (în legătură cu afecțiunile pentru care solicitați consultul).
  • Adeverință de la angajator, pentru pacienții cărora li se recomandă concediu medical. Formatul adeverinței trebuie să respecte cerințele stabilite prin lege; pe adeverință trebuie specificat numărul de zile de concediu medical din ultimul an.
  • În cazul beneficiarilor de card european de asigurări de sănătate sau de formulare europene, copii de pe formularele eliberate de casele de asigurări sau de pe oricare alte documente europene ce atestă calitatea transfrontalieră de asigurat.