Obligațiile pacienților

Pacienții au, în principal, următoarele  obligații:

  • Să respecte programarea.
  • Să aibă un comportament civilizat pe toată perioada cât se află în clinică.
  • Să poarte echipamentul de protecție oferit de clinică.
  • Să respecte indicațiile terapeutice.
  • Să se prezinte la controalele medicale periodice, conform planificării stabilite de medicul curant.